Bistand til produktion af indikatorer for MUDP

04-05-2018

Miljøstyrelsen udbyder konsulentopgave på MUDP området.

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) understøtter udvikling, test og demonstration af miljøteknologi. Programmet har til formål at styrke Danmarks position inden for miljøteknologi, samt fremme danske virksomheders konkurrenceevne. Siden 2007 har MUDP ydet støtte til mere end 400 miljøteknologiske projekter, i overensstemmelse med regeringens målsætninger for grønne løsninger og innovation.

I oktober 2017 blev der udgivet en effektmåling af MUDP. I forlængelse heraf ønskes det at etablere et indikatorsæt, hvor effekterne af indsatsen for fremme af miljøteknologi løbende følges i årene fremover. Indikatorsættet skal så vidt muligt bygge videre på de dataserier, der blev etableret som en del af effektmålingen af MUDP.

Frister og procedure for udbuddet fremgår af:

Udbudsbetingelserne 

Udbuddets øvrige dokumenter findes her:

 - Kravspecifikation

 - Kontraktudkast

 

Spørgsmål og svar:

Herunder følger de spørgsmål som Miljøstyrelsen har fået under udbuddet og de tilhørende svar.

Spørgsmål 1 ang. dataserier

Spørgsmål 2 ang. kontraktsum