Udviklingspartner til udnyttelse af nye teknologier i Miljøstyrelsen

19-07-2017

Miljøstyrelsen ønsker forud for et potentielt udbud af ”Udviklingspartner til udnyttelse af nye teknologier i Miljøstyrelsen” at gennemføre en organisatorisk og teknisk dialog med relevante aktører på markedet.

Miljøstyrelsen ønsker at få skabt et udviklingsmiljø, som kan styrke styrelsens evner og kapabilitet til at understøtte nytænkning og forretningsudvikling ved hjælp af ny teknologi. Konceptet kaldes JUMP som symbol for de spring ud i nye teknologier, styrelsen ønsker at foretage.

Miljøstyrelsen ønsker at finde en udviklingspartner, som kan hjælpe og rådgive styrelsen med at tage nye teknologier, herunder kunstig intelligens, drone og satellit data, blockchain og IoT i brug i styrelsens forskellige fagområder. Det kan være en partner som selv har de ønskede kompetencer og ressourcer, eller det kan være en partner som har underleverandører og adgang til miljøer inden for de teknologier som er i spil.

Nærmere beskrivelse af dialogen, herunder fristen for anmodning om deltagelse kan findes her