Udbud om Råstofboringer i de indre danske farvande og ved Bornholm, 2017

19-07-2017

Miljøstyrelsen ønsker som led i den marine statslige råstofkortlægning, at gennemføre råstofboringer i identificerede potentielle råstofressourcer beliggende i de indre danske farvande, samt ved Bornholm.

Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. 

Kontrakten omfatter udførelsen af råstofboringer på op til 6 m længde, som skal bruges til at opnå en forbedret viden om sedimentsammensætningen og kvaliteten af kortlagte potentielle råstofressourcer.

 

Udbudsdokumenterne kan findes her: 

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser

3. Tilbudsbrev

4. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD): - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd 

5. Støtteerklæring

6. Kontraktudkast

7. Kontraktbilag 1: Kravspecifikation

8. Underbilag A: Oversigtkort over potentielle råstofressourcer i Kattegat og farvandet omkring Bornholm

9. Underbilag B: Oversigtkort over potentielle råstofressourcer i farvandene omkring Fyn og Sjælland

10. Kontraktbilag 2: Skema til tilbudsgivers besvarelse/tilbuddet

11. Spørgsmål og svar