Udbud: Analyser for indhold af bly og nikkel i fidgetspinnere

11-10-2017

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2017 en kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere af metal.

Fidgetspinnere er legetøj, og bl.a. indhold og migration af bly og nikkel er reguleret i legetøjsbekendtgørelsen, den europæiske ”REACH” forordning i bilag XVII, indgang 27 og i henhold til RoHS.

Ifølge legetøjsbekendtgørelsen fremgår det at grænseværdien for bly i legetøj er 0,3 % i fidgetspinnernes tilgængelige dele. Fidgetspinnere med lyseffekt er desuden omfattet af RoHS, som betyder, at grænseværdien for bly er 0,1 %. Ifølge RoHS gælder denne grænseværdi for hele spinneren.

Ifølge REACH, indgang 27 må nikkel ikke frigives fra produkter, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden. ”Langvarig berøring” fortolkes på følgende måde: 10 minutter tre eller flere gange inden for en to-ugers periode, eller 30 minutter en eller flere gange inden for en to-ugers periode.

Der må ikke kunne ske en afgivelse på mere end 0,5 μg/cm2/uge. I kontrolkampagnen udtages fidgetspinnere af metal hos legtøjsforhandlere og større butikskæder

Se udbuddet på Udbud.dk

Bilag 1 Kravspecifikation Fidgetspinnere 2017

Bilag 2 kontraktudkast Fidgetspinnere 2017

Udbudsbetingelser Fidgetspinnere 2017