Udbud - Analyse for indhold af ftalater i forbrugerprodukter ifm kontrol af overholdelse af art. 33.2 i REACH forordningen

11-05-2017

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2017 kontrolkampagnen ”REACH: Kontrol af art. 33.2 informationspligten i byggemarkeder – 2017”

I henhold til REACH forordningen skal en leverandør, på anmodning fra en forbruger, oplyse hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof, der er opgjort på kandidatlisten.

Denne oplysningspligtfremgår af REACH forordningens artikel 33, stk. 2;

”På anmodning fra en forbruger skal enhver leverandør af en artikel indeholdende et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i henhold til artikel 59, stk. 1, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, forsyne forbrugeren med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn.”

Oplysningerne skal leveres gratis senest 45 dage efter modtagelsen af anmodningen.

I kontrolkampagnen fokuseres på byggemarkedernes overholdelse af informationspligten med fokus på forbrugerprodukter i blød plast og PVC. I kampagnen udtages almindelige forbrugerprodukter, men også produkter i blød plast og PVC, der er rettet mod børn.

Fokus er primært på byggemarkedernes forpligtelse til at informere forbrugerne om indholdet af særligt problematiske stoffer, men også på de produkttyper hvor byggemarkederne skal være ekstra opmærksomme på, om det er informationsforpligtigelsen eller reglerne om ftalater i legetøj, der skal være overholdt, og om produkterne er klassificeres korrekt som legetøj.

Udover informationspligten, vurderes det om produkterne er klassificeres korrekt som legetøj og om eventuelle ftalater er tilladt i de pågældende produkter.

Produkterne udtages til kontrol hos byggemarkederne, og der udleveres en anmodning om at informere om et eventuelt indhold over 0,1 % af kandidatlistestoffer i det pågældende produkt i henhold til art. 33.2 i REACH forordningen. Produkterne sendes efterfølgende til analyse for indhold af de ftalater, der fremgår i kravspecifikationen.

Dette udbud omfatter analyse for indhold af de ftalater, der er nævnt i kravspecifikationen.

Efterfølgende sammenholdes analyseresultaterne med de svar Kemikalieinspektionen modtager på baggrund af anmodningen om at informere iht. art. 33.2.

 

Link til udbuddet på udbud.dk

 

Link til Kravspecifikation

 

Link til kontraktudkast

 

Link til Udbudsbetingelser

 

Tilbudsfrist: 9. juni 2017. kl. 12:00

Spørgsmål til tilbuddet sendes på E-mail til Michael Fagerlund ( )

 

Det er muligt at stille spørgsmål indtil den. 2. juni 2017

 

Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden