EU-udbud vedrørende afholdelse af haglskydeprøver og riffelprøver (EU-udbudsnr. 2017/S 152-315011)

10-08-2017

Miljøstyrelsen er ansvarlig for administration og lovgivning om forvaltningen af Jagttegn. Bekendtgørelse om jagttegn § 16 forudsætter en bestået haglskydeprøvefor at kunne drive jagt med haglvåben, og en bestået riffelprøve for at kunne drive riffeljagt. Miljøstyrelsen ønsker at udbyde administrationen og afholdelsen af prøverne i dette EU-udbud.

Ordregiver udbyder på denne baggrund to delkontrakter ”Kontrakt I” og ”Kontrakt II”.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på den ene eller på begge delkontrakter.

Kontrakt I omhandler administration og afholdelse af haglskydeprøver.

Kontrakt II omhandler administration og afholdelse af riffelprøver.

 

Udbudsmateriale

Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 152-315011

 

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Skabelon til tilbudsbrev

Bilag 2: Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd

Bilag 3: Skabelon til støtteerklæring

Bilag 4: Skabelon til konsortieerklæring

 

Udkast til Kontrakt I (haglskydeprøver)

Kontraktbilag 1 til Kontrakt I – Kravspecifikation med underbilag

Underbilag A: Kravmatrix (haglskydeprøver)

Underbilag B: Bekendtgørelse om jagttegn (BEK nr. 845 af 27. juni 2016)

Underbilag C: Instruks for haglskydeprøve 2016

 

Udkast til Kontrakt II (riffelprøver)

Kontraktbilag 1 til Kontrakt II – Kravspecifikation med underbilag

Underbilag A: Kravmatrix (riffelprøver)

Underbilag B: Bekendtgørelse om jagttegn (BEK nr. 845 af 27. juni 2016)

Underbilag C: Instruks for riffelprøve juli 2016