Udbud af tre projekter om kemiske stoffer i forbrugerprodukter

03-03-2017

Miljøstyrelsen udbyder tre projekter, der skal kortlægge kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Interesserede har nu mulighed for at byde på projekterne. Målet med projekterne er at få mere viden om indhold og afgivelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Frist for tilbud er onsdag d. 22. marts 2017 kl. 12:00.

Miljøstyrelsen indkalder tilbud inden for følgende områder:

Find projektbeskrivelserne, udbudsbetingelser, kravspecifikation ved at klikke på de enkelte titler ovenfor.

Frist for tilbud er onsdag d. 22. marts 2017 kl. 12:00

Tilbuddene sendes til Miljøstyrelsen mærket ’Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter’ (med angivelse af emne). Tilbuddene indsendes i to eksemplarer. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at tilbud per e-mail ikke anerkendes. 

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand. 

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål til udbuddene stiles til Louise Fredsbo Karlsson, e-mail:  fra Miljøstyrelsens kemikalieenhed.
Spørgsmål og svar til udbuddene modtages senest onsdag d. 15. marts 2017, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Spørgsmål og svar til udbud

Spørgsmål 1
Skal der også udarbejdes en rapport på engelsk (oversættelse) for de to mindre projekter på 300.000 kr.? Der står ikke noget specifikt angivet i kravspecifikationen (bilag 2), men der står generelt i bilag 4 om de generelle krav til projekter, at der skal afleveres både en dansk og en engelsk rapport.

Svar
Ja, der skal også leveres en engelsk oversættelse for projekterne: Kortlægning og risikovurdering af 3D penne og Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i cykelhjelme som beskrevet i bilag 4.   

Spørgsmål 2
Vi har fundet ud af, at vores serviceattest er 4 måneder gammel. Det tager 14 dage at få en ny fra Erhvervsstyrelsen, så det har vi svært ved at nå. Er det ok at sende den 4 måneder gamle serviceattest med tilbuddet og eftersende en ny snarest muligt derefter?  

Svar  
I forhold til udbudsbetingelserne punkt 1.4.2.5, Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed, kan det oplyses, at Miljøstyrelsen har besluttet at ændre dette punkt, sådan at det accepteres at modtage en serviceattest, der er udstedt op til 6 måneder før tilbudsfristen.