Udbud af projekt om informationskampagner om invasive arter

17-10-2017

Miljøstyrelsen ønsker at gennemføre en målrettet informationsindsats om invasive arter, der på en enkel og informativ måde kan øge befolkningens kendskab til invasive arter i Danmark.

Invasive arter er dyr og planter, der spredes ved menneskers hjælp til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Udover at gøre skade på biodiversiteten kan invasive arter også have store økonomiske omkostninger og påvirke menneskers sundhed.  Invasive arter er tilpasningsdygtige og spreder sig ofte meget eksplosivt, på bekostning af hjemmehørende arter i den danske natur. Miljøstyrelsen tilstræber så vidt muligt at forhindre introduktioner af nye invasive arter, stoppe spredningen af invasive arter der har begrænset udbredelse og bekæmpe de vidt udbredte invasive arter, hvor en lokal eller fuldstændig bekæmpelse er mulig.

Der er på nuværende tidspunkt 130 invasive arter i Danmark. Mange af disse handles i henholdsvis dyrehandlere og planteskoler/havecentre. Informationskampagnerne om invasive arters skadesvirkningen i naturen skal medvirke til at håndtering og bortskaffelse af invasive arter sker på en måde så spredningen af arterne i naturen minimeres. 

Se udbuddet på udbud.dk

Bilag 1 - kravspecifikation

Bilag 2 - kontrakt udkast

Udbudsbetingelser