Kortlægning af Natura 2000-områder – Marin habitatkortlægning i Skagerrak og Nordsøen 2017-2018

08-03-2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen skal have gennemført en kortlægning af marine Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak

Ministeriet ønsker i 2017-2018 at kortlægge en række marine Natura 2000-områder i Skagerrak og Nordsøen, i projektet prioriteres kortlægning af sandbankerne. Der ønskes en akustisk kortlægning af havbunden med henblik på at identificere, beskrive og afgrænse sandbankerne i områderne samt eventuelle andre naturtyper herunder stenrev og boblerev. Kortlægningen skal endvidere dokumentere overfladesedimentets beskaffenhed og tilvejebringe en detaljeret bathymetri. Derudover ønskes punktundersøgelser til både verifikation af geofysisk undersøgelse, kortlægning af overfladesedimentets sammensætning, samt en beskrivelse af de undersøgte områders dyre- og plantesamfund.

Udbuddet findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside og her vil alle spørgsmål og svar til udbudsmaterialet ligeledes blive offentliggjort. Se udbud her.