Udbud af kontrakt om konsulentbistand til udarbejdelse af miljøundersøgelse af ”Disken” i Øresund

24-08-2017

OPDATERET

Miljøstyrelsen udbyder kontrakt om konsulentbistand til udarbejdelse af miljøundersøgelse af ”Disken” i Øresund. Det overordnede formål med undersøgelsen er, at undersøge den fortsatte udvikling af bundfaunaen på Disken siden 2014, samt analysere hvilke processer, der styrer denne udvikling.

Udbuddet sker i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Länsstyrelsen Skåne.

Ordregiver har fået tilsagn om ekstra midler til projektet og har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at øge vederlaget for projektet med i alt DKK 200.000.

Således ændres vederlaget for projektet fra DKK 650.000 til i alt DKK 850.000 ekskl. moms.

Ordregiver har desuden valgt at forlænge tilbudsfristen med 7 dage. Således skal tilbud være den ordregivende myndighed i hænde senest den 1. september kl.12.00, 2017.

Find udbudsbetingelser og tilhørende bilag ved at klikke på de enkelte titler nedenfor:

 

-Udbudsbetingelser (PDF) - OPDATERET 

-Bilag 1: Kontraktudkast - OPDATERET

-Bilag 2: Kravspecifikation, kontraktens bilag 1(inkl. tilhørende bilag A-C) (PDF) - OPDATERET

-Bilag 3: Rapport Naturstyrelsen – Fællesområdet 554-CA Disken, Miljøvurdering 2014, underbilag D til kontraktens bilag 1 (PDF)

-Bilag 4: Skabelon til tilbudsbrev (DOCX)

-Bilag 5: Skabelon til støtteerklæring til brug for tilbudsgivers støtte på anden virksomheds kapacitet (DOCX)

Spørgsmål/svar

Tilbud skal sendes eller indleveres til: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att.: Thomas Klinggaard.

Tilbud skal mærkes: ”Kontrakt om konsulentbistand til udarbejdelse af miljøundersøgelse af ”Disken” i Øresund” og med tydelig angivelse ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Tilbud skal afleveres i 4 papireksemplarer samt 2 elektronisk udgave (USB stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale til Miljøstyrelsen.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristen. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud

Skriftlige spørgsmål skal sendes til følgende tre E-mail adresser: , og .

Alle henvendelser skal ske skriftligt pr. E-mail og skal være affattet på dansk eller svensk.

Spørgsmål, der modtages senest 6 arbejdsdage inden udløbet af tilbudsfristen, kan forventes besvaret. Ordregiver vil dog bestræbe sig på at besvare alle spørgsmål indtil senest 2 arbejdsdage inden tilbudsfristen.

Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål løbende. På grund af sommerferien må det imidlertid påregnes, at visse spørgsmål først vil kunne besvares fra den 14. august 2017.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/