Udbud af kontrakt om beredskab til konstatering af stormfald

10-08-2017

Miljøstyrelsen udbyder kontrakt om beredskab til konstatering af stormfald. Formålet med beredskabet er dels at få udført en løbende landsdækkende indsamling af radarbaseret satellitdata, samt i tilfælde af en storm og efter anmodning fra Stormrådet, at kunne foretage en hurtig kortlægning af skovændringerne, for at fastslå stormfaldets geografiske udbredelse.

Frist for tilbud er d. 31. august 2017 kl. 12:00.

Find udbudsbetingelser og tilhørende bilag ved at klikke på de enkelte titler nedenfor:

- Udbudsbetingelser (PDF)

-Bilag 1: Kontraktudkast

-Bilag 2: Kravspecifikation, kontraktens bilag 1

-Underbilag 1: Rapport - ’Satellitbaseret monitering af stormfald’ udarbejdet af DHI GRAS.

 

Spørgsmål/svar

 

Tilbud skal sendes elektronisk til:

Miljøstyrelsen

Anders Larsen

Att.: Anders Larsen

 

I mailens emnefelt skal angives: ”Udbud af: Beredskab til konstatering af stormfald - må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristen. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud

Skriftlige spørgsmål skal sendes til Anders Larsen  e-mail:

Alle henvendelser skal ske skriftligt pr. E-mail og skal være affattet på dansk.

Spørgsmål, der modtages senest 3 arbejdsdage inden udløbet af tilbudsfristen, kan forventes besvaret. Ordregiver vil dog bestræbe sig på at besvare alle spørgsmål indtil senest 2 arbejdsdage inden tilbudsfristen.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort under dette udbud på Miljøstyrelsens hjemmeside (her).