Udbud: Sekretariat for partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

11-12-2017

Udbud af projekt: Sekretariat til drift og facitilering af partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi indenfor jordbrug

 

Baggrund:
Regeringen har sammen med S, DF, R og SF indgået en aftale om en ny Pesticidstrategi for perioden 2017–2021. En væsentlig indsats i strategien er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af pesticidreducerende teknologi med henblik på at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt endvidere understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger.

I forbindelse med etablering af dette faglige partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi skal der etableres et sekretariat, som skal bistå Miljøstyrelsen med at sikre og understøtte etablering og drift af partnerskabet. Sekretariatet er den aktive og drivende kraft i forhold til at planlægge og gennemføre aktiviteter, der skaber de rette rammer til at opfylde formålet med samarbejdet. Det er dette sekretariat der hermed udbydes.

 

Udbuddet:
Der er tale om udbud af et projekt til maksimalt i alt 1,0 mio. kr. fordelt over fire år (2018-2021). Dog indgås kontrakten i første omgang for maksimalt 650.000 kr. fordelt på 2018-2019. 

Tilbudsgiver skal alene fremlægge et projektforslag, der dækker de første 2 år og 650.000 kr. Projekter der overstiger dette beløb vil ikke blive taget i betragtning.

Projektet kan forlænges med yderligere to år med et år ad gangen (option) for yderligere samlet set 350.000 kr.

Selve beskrivelsen af og kravene til det udbudte projekt fremgår af vedlagte kravspecifikation, jf. bilag 2.

Valg af leverandør sker på baggrund af tildelingskriteriet: Det bedste forhold mellem pris og kvalitet (det økonomisk mest fordelagtige tilbud). Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående kriterier med den angivne vægtning:

1. Samlet pris 10 %

2. Projektløsning 30 %

3. Projektstyring 20%

4. Personalemæssige kvalifikationer 40 %

 

Se vedhæftede dokument med udbudsbetingelser for yderligere specifikation af tildelingskriterier.

 

Udbudsmateriale

Udbudsbetingelser

Bilag 1- kontraktudkast_sekretariat.docx

Bilag 2 - kravspecifikation inkl. bilag a, b og c

 

Se udbuddet på udbud.dk