Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA)

23-02-2017

Miljøstyrelsen udbyder hermed en rammeaftale i perioden maj 2017 til december 2018.

Der udbydes i alt 2 delaftaler. Tilbudsgiver kan byde på én eller flere delaftaler efter valg.

  • Delaftale 10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper
  • Delaftale 12: Kortlægning af habitatnaturtyper 

Spørgsmål – svar 21.3.2017


 

Udbudsmateriale

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser

a. 1 Skabelon til tilbudsbrev – Pdf

a. 2 Skabelon til tilbudsbrev – Word

b. ESPD request - Det fælles europæiske udbudsdokument (XML-fil)

c. Støtteerklæring

3. Udkast til rammeaftale

4. Bilag til rammeaftale

a. Generel kravspecifikation

b. Delaftaler (faglige kravspecifikationer)

i. 10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper

ii. 12: Kortlægning af habitatnaturtyper

c. Leveranceaftale (miniudbud)

d. Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen)

e. Leverandørens tilbud, afgivet på Rammeaftalen