Genudbud om råstofboringer i de indre danske farvande og ved Bornholm, 2017

30-08-2017

Miljøstyrelsen ønsker som led i den marine statslige råstofkortlægning at gennemføre råstofboringer i identificerede potentielle råstofressourcer beliggende i de indre danske farvande, samt ved Bornholm.

Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. 

Kontrakten omfatter udførelsen af råstofboringer på op til 6 m længde, som skal bruges til at opnå en forbedret viden om sedimentsammensætningen og kvaliteten af kortlagte potentielle råstofressourcer.

Der er d. 1/9 - 2017 annonceret en berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen i TED, som kan læses her. Tekststykket der berigtiges er i udbudsbekendtgørelsens afsnit nr. II.2.11, hvor teksten skal læses som følgende:

Der ønskes udført et antal boringer på minimum 90 stk., og tilbudsgiver skal således angive den samlede pris for gennemførelse af 90 råstofboringer. Tilbudsgiver skal desuden angive priserne på gennemførelse af følgende optioner:

1. Yderligere 25 boringer i direkte forlængelse af de 90 boringer (samlet i alt 115 boringer)

2. Yderligere 60 boringer i direkte forlængelse af de 90 boringer (samlet i alt 150 boringer)

Spørgsmål og svar er opdateret den 4. september 2017

Udbudsdokumenterne kan findes her:

1. Udbudsbekendtgørelsen

2. Udbudsbetingelser

3. Tilbudsbrev

4. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD): - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd

5. Støtteerklæring

6. Kontraktudkast

7. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation

8. Underbilag A: Oversigtskort over potentielle råstofressourcer og udpegede borepositioner i Kattegat og farvandet omkring Bornholm

9. Underbilag B: Oversigtskort over potentielle råstofressourcer og udpegede borepositioner i farvandene omkring Fyn og Sjælland

10. Underbilag C: Liste over udpegede borepositioner

11. Kontraktbilag 2: Skema til tilbudsgivers besvarelse/tilbuddet

12. Spørgsmål og svar 

13. 4 GIS-lag med borepositioner og potentielle råstofressourcer