EU udbud: Kontrakt om sekretariat for grønne indkøb

15-12-2017

Det overordnede formål med sekretariatet er at bistå Miljøstyrelsen i arbejdet med at fremme grønne indkøb i Danmark gennem en videreførelse og videreudvikling af den nationale indsats for grønne indkøb med udgangspunkt i de to initiativer Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Sekretariatet skal være med til at sætte grønne indkøb på dagsordenen i Danmark. Der vil i det fremadrettede arbejde være særligt fokus på at sikre, at Miljøstyrelsens arbejde med grønne indkøb også understøtter cirkulær økonomi.

Miljøstyrelsen ønsker at indgå kontrakt fra 1. marts 2018 - 31. december 2019 med mulighed for forlængelse i to gange 12 måneder.

Tilføjelse til udbudsbetingelserne 

Med forbehold for eventuel inhabilitet forventer Miljøstyrelsen som led i tilbudsvurderingen at indhente synspunkter om tilbuddenes indhold fra formandskaberne for henholdsvis ”Forum for bæredygtige Indkøb” ved Jakob Zeuthen (Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv) og ”Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb” ved Anette Juhl Winther (indkøbs- og udbudschef i Århus Kommune). Under forudsætning af, at de to repræsentanter for formandskaberne underskriver en fortrolighedserklæring, vil de således få forelagt de modtagne tilbud. Alene Miljøstyrelsen tildeler point og træffer endelig beslutning om tildeling af kontrakt (er tilrettet i udbudsbetingelserne - markeret med rødt). 

Relevante dokumenter

Udbudsbetingelser

Bilag A - Skabelon til tilbudsbrev

Bilag B - ESPD (PDF)

Bilag B - ESPD (XML)

Bilag C - Skabelon til støtteerklæring

Bilag D - Skabelon til konsortieerklæring

Udkast til kontrakt

Bilag 1 - Kravspecifikation