EU-udbud af overvågning af ulv (EU-udbudsnr. 2017/S 132-270300)

13-07-2017

Miljøstyrelsens udbyder opgave vedr. overvågning af ulv i Danmark. Projektet har til formål at etablere en systematisk overvågning af ulv i Danmark, som giver Miljøstyrelsen viden om udbredelse og etablering af ulv i Danmark og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulv og den centraleuropæiske bestand, særligt bestandene i Tyskland og Polen.

Miljøstyrelsen udbyder kontrakt om overvågning af ulv i Danmark. Opgaven vedrører bl.a. målrettet eftersøgning af ulv, DNA-analyser, oprettelse af et samlet nationalt register over fund af ulv samt rådgivning i spørgsmål nært knyttet til overvågning.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af overvågning af ulv

Udbudsmateriale

Bilag 1 - Tilbudsbrev

Bilag 2 - espd-request - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd

Bilag 3 - Stoetteerklaering

Bilag 4 - Konsortieerklæring

Bilag 5 - Evalueringsskema

Kontraktbilag 1 - Kravsspecifikation

Kontraktbilag 1, underbilag A

Kontraktbilag 1, underbilag B

Kontraktbilag 2 - skabelon for løsningsbeskrivelse

Udbudsbetingelser_overvågning_ulv

Udkast til Kontrakt_overvågning_ulv_Danmark