EU-Udbud af kontrakt om referencelaboratorium

15-12-2017

Formålet med dette EU-udbud er at indgå kontrakt om at være referencelaboratorium på området kemiske og mikrobiologiske miljømålinger for Miljøstyrelsen, se http://www.reference-lab.dk/. Referencelaboratoriet skal bistå Miljøstyrelsen med en række forskellige opgaver nærmere beskrevet i kravsspecifikationen, jf. bilag 1. Miljøstyrelsens behov for de forskellige leverancer varierer og kan ikke på forhånd fastslås. Derfor vil de konkrete opgaver varierer fra år til år, herunder omfanget og sammensætningen af leverancerne. Opgaverne udbydes derfor som variabel afhængig af det til enhver tid værende behov.

 


Spørgsmål – Svar 


Dokumenter

Udbudsbetingelser for offentligt EU udbud af kontrakt om referencelaboratorium

Udkast til kontrakt om referencelaboratorium

Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 2: Udkast til arbejdsprogram 2018

Bilag 3: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Bilag 4: Tilbudsgivers tids- og ressourceplan

Bilag 5: Tilbudsgivers timepriser samt team angivet med navn og kvalifikationer

Bilag a: Tilbudsbrev

Bilag b: Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Bilag b: Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) xml

Bilag c: Støtteerklæring

Bilag d: Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse