EU-udbud af konsulentydelser (Oparbejdning af marint plankton)

27-04-2017

Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

MST udbyder hermed en rammeaftale i perioden juli 2017 til december 2018.

Der udbydes i alt to delaftaler. Tilbudsgiver kan byde på en eller flere delaftaler efter valg.

  •  Delaftale 28: Oparbejdning af marint fytoplankton
  •  Delaftale 29: Oparbejdning af marint fyto- og mikrozooplankton

Udbudsmateriale

Bilag 1 - Udbudsbekendtgørelse (28+29).pdf

Bilag 2 - Udbudsbetingelser (28+29).pdf

Bilag 2a - Skabelon til tilbudsbrev (28+29).pdf

Bilag 2a - Skabelon til tilbudsbrev (28+29)-word.docx

Bilag 2b - ESPD-request.pdf

Bilag 2b - ESPD-request-xml.xml

Bilag 2c - Skabelon til støtteerklæring (28+29).pdf

Bilag 2c - Skabelon til støtteerklæring (28+29)-word.docx

Bilag 3 - Udkast til rammeaftale (28+29).pdf

Bilag 4a - Generel kravspecifikation (28+29).pdf

Bilag 4b - Delaftale 28 - Oparbejdning af fytoplankton.pdf

Bilag 4b - Delaftale 29 - Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton.pdf

Bilag 4c - Leveranceaftale (direkte tildeling) (28+29).pdf

Bilag 4d - Skabelon til direkte tildeling (28+29).pdf

Bilag 4e - Databehandleraftale.pdf

Bilag 5a - Tid pr. prøve (28+29).pdf

Bilag 5a - Tid pr. prøve (28+29)-word.docx