EU-Udbud af kemiske analyser af næringsstoffer o.a. i det ferske miljø

29-09-2017

I forbindelse med NOVANA – det nationale overvågningsprogram – udtager Miljøstyrelsen prøver i grundvand, ferskt overfladevand, søsediment, planteløv og jord. Prøverne analyseres på certificerede laboratorier.

Disse kemiske analyser har Miljøstyrelsen nu sendt i EU-udbud. Miljøstyrelsen ønsker at indgå aftale for to år fra 1. januar 2018 - 31. december 2019 med mulighed for forlængelse i to gange 12 måneder.


Spørgsmål – Svar (6.11.2017)


Dokumenter

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser

Bilag A – Tilbudsbrev

Bilag B (ESPD xml)

Bilag B (ESPD pdf)

Bilag C – Støtteerklæring

Bilag D – Konsortieerklæring

Bilag 1 – Kravspecifikation

Bilag 1.1 – Specifikke vilkår

Bilag 2 – Pris og kvalitet

Bilag 3 – Analysepakker

Rammeaftale