Udbud af forprojekt til partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse

10-10-2016

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal indsamle viden om 4 fokusområder i relation til forebyggelse af affald og bæredygtigt byggeri.

 Der er tale om følgende delprojekter:

  1.        O pgørelse af spild af nye byggematerialer ved nybyggeri
  2.        F orslag til metode hvormed værdien af byggematerialer, der kan nyttiggøres fra nedrivning/renovering, kan opgøres
  3.        E rfaringsopsamling vedr. affaldsforebyggelse
  4.        B eskrivelse af branchens syn på barrierer og løsninger for affaldsforebyggelse

De 4 delprojekter afrapporteres samlet i én rapport. Projektets resultater skal indgå i partnerskabets arbejde i forhold til den overordnede målsætning om, at ”det skal være lettere for bygge- og anlægsbranchen at agere mere ressourceeffektivt, at problematiske stoffer skal kunne håndteres sundheds- og miljømæssigt forsvarligt samt at sikre en bedre videndeling på tværs af sektoren”.

Beskrivelse af krav til opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsbrev

Kravspecifikation  

Udkast til kontrakt

OBS: Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at den oprindeligt udmeldte frist for aflevering af tilbud er forlænget til mandag den 31. oktober 2016, kl 12:00 .

Spørgsmål til tilbuddet sendes på mail til Niels Bukholt ( ) med kopi til Aruwa Bendsen  ) og Anne-Sofie Nielsen ( )

Som konsekvens af fristforlængelsen er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål forlænget til tirsdag den 25. oktober 2016. Kontrakten forventes at træde i kraft i uge 45.

Tilbud afleveres elektronisk til med kopi til Aruwa Bendsen ( ) og Anne-Sofie Nielsen ( ), eller via fysisk post til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, att.: Aruwa Bendsen.

 

 


.