Udbud af projekt om problematiske stoffer i beton og tegl

14-07-2016

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der ved udtagning af repræsentative prøver af beton og tegl, skal forbedre datagrundlaget om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl, der stammer fra renovering eller nedrivning af danske bygninger og anlæg.

Projektets resultater skal indgå i arbejdet med revision af gældende lovgivning om nyttiggørelse af beton og tegl i bygge- og anlægsarbejder.

Beskrivelse af krav til opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsbetingelser, inkl. bilag 1

Bilag 2 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kontraktudkast

 

Tilbudsfrist 15. august, kl. 12.00.

Spørgsmål til tilbuddet sendes på mail til Niels Bukholt ( ) med kopi til Lene Gravesen ( ).

Det er muligt at stille spørgsmål indtil 5. august 2016. Spørgsmål og svar offentliggøres løbende nedenfor.

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål:

Der er indenfor den angivne frist for skriftlige spørgsmål til udbuddet, blevet stillet spørgsmål, om hvorvidt tilbuddet skal vedlægges CV-er og referencer, eller om det er tilstrækkeligt at vedlægge CV-er.

Svar:

Det er tilstrækkeligt at vedlægge CV-er på alle personer, som deltager i projektet, men det står tilbudsgiver frit for også at vedlægge referencer.