To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne

16-06-2016
Luft

Miljøstyrelsen har i dag annonceret udbud af to nye projekter på www.udbud.dk, der henholdsvis skal måle emissioner fra brændeovne under 1) virkelige forhold ved boliger hos brændeovnsejere og 2) under laboratorie forhold.

Annoncering af projektet ”In-situ målinger af emissioner i brændeovne i private hjem” på udbud.dk

Annoncering af projektet ”Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker” på udbud.dk

Det er muligt at stille spørgsmål til de to udbud indtil den 28. juni. Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden.

Spørgsmål til udbudsmaterialet om "in-situ målinger af emissioner i brændeovne i private hjem"

Spørgsmål 1:

Hvad mener I under ”in situ målinger”? 

Er det

a)       gas/partikler målinger direkte i røggassen i skorstene (dvs. uden gas/partikler ekstraktion)?

b)       gas/partikler ekstraktion ved gastemperatur fra en skorsten til ”on-site” analyse (dvs. på en mobile gasanalyse platform)?

c)       gas/partikler ekstraktion fra en skorsten (med køling/kondensation) til videre analyse på fx et lab (GCMS osv.)?

Svar 1:

Med begrebet ”In-situ” mener Miljøstyrelsen målinger der foretages ved private hustande i modsætning til laboratoriemålinger. Dvs. målinger hvor brændeovnen betjenes af husets beboere, og hvor målemetoden og forsøgsopstillingen ikke ændrer på fyringsvanerne hos deltagerne eller brændeovnens udformning.

I forhold til de måletekniske principper beskrevet i spørgsmålet er der op til tilbudsgiveren, at begrunde valg af målemetode i forhold til de fysiske/kemiske parameter man ønsker at bestemme.

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet om "Laboratoriemåling af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker"

Spørgsmål 1:  Krav om rigelig lufttilførsel

Som nummer 2 af de 4 forhold, der ønskes belyst nævnes side 3, pkt. 2, rådet om at anvende rigeligt luft under optændingsfasen, men på side 5, pkt. 2, betydningen af at anvende rigeligt luft til forbrændingen, og i Bilag 2, pkt. 6 ligeledes betydningen af at anvende rigeligt luft til forbrændingen.

Vi søger bekræftelse på, at det er betydningen af rigelig lufttilførslen under forbrændingen, der ønskes undersøgt.

Svar 1:

Ja, det er betydningen af rigelig lufttilførsel under forbrændingen, der ønskes undersøgt.

 

Spørgsmål 2:  Emissionsegenskaber der kræves målt

Vi har noteret os at der skal måles partikelemission, om muligt opsplittet i PMtotal og PM2,5 og BC/EC/OC. Der kan evt måles udledning af NOx og VOC. Og der ønskes målt udledning af PAH og Dioxin.

Idet der stadig savnes en entydig definition af Black Carbon, søges bekræftet, at styrelsen ønsker BC repræsenteret ved komponenterne EC og OC, der opsamles på filtre og analyseres ved hjælp af NIOSH termisk-optisk analysemetode. 

Svar 2:

MIljøstyrelsen ønsker i tilbuddet en begrundelse for valg af målemetode med udgangspunkt i definitionen af Black Carbon i Bond et. al.(Bouding the role of black carbon in the climate systeme: A scientific assessment, 2013).

 

Spørgsmål 3:  Bilag 2, Omfang

Det nævnes at projektstart sker august/september 2017 og at afslutning sker senest 1. april 2017.

Vi søger bekræftet, at der menes projektstart august/september 2016

Svar 3:

Ja, der menes projektstart august/september 2016.