EU udbud af opgave vedr. tilsyn med virksomheder, der syner pesticidsprøjter

29-01-2016

Miljøstyrelsen udbyder opgave vedr. fysisk og administrativt tilsyn med godkendte virksomheder, der udfører syn af pesticidsprøjter, samt en række andre faglige opgaver relateret til syn af sprøjter.

Nærmere beskrivelse og betingelse vedr. EU udbuddet 2016/S- 020-030579 findes i nedenstående dokumenter og bilag:

NB! Hvis der er problemer med at åbne wordfilerne i Internet Eksplorer, bedes Google Chrome eller Firefox benyttet

Udbudsbekendtgørelse efter indgåelse af kontrakt

 

Udbudsbekendtgørelsen (PDF)

Udbudsbetingelser (PDF)

Bilag 1 Tilbudsbrev (PDF)

Bilag 1 Tilbudsbrev (Word)

Bilag 2 ESPD (PDF)

Bilag 2 ESPD (Word)

Bilag 3 Støtteerklæring (PDF)

Bilag 3 Støtteerkæring (Word)

Kontraktudkast (PDF)

Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation (PDF)

Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation (Word)

 

Tilbudsfrist: 11. marts kl 12.00

Spørgsmål relateret til udbuddet kan rettes til Anita Fjelsted via email:

Der blev afholdt et  orienteringsmøde  om den udbudte opgave  den 9. februar kl 9.30 - 11.  Mødet fandt sted i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Referat af mødet inkl. en række spørgsmål (nr. 1-15) og svar på disse kan læses her:

Noter fra orienteringsmødet  

Dette notat er opdateret den 16. februar med en rettelse i svaret på spørgsmål 6 (der er indsat et ord som er understreget).

Spørgsmål og svar offentliggøres løbende nedenfor. Spørgsmål stillet senest den fredag den 26. februar 2016 vil under alle omstændigheder blive besvaret . S pørgsmål besvares senest fredag den 4. marts 2016 . Spørgsmål, som er modtaget efter den 4. marts 2016, kan ikke forventes besvaret.

Svar på spørgsmål nr. 16-19 kan ses her

Svar på spørgsmål nr. 20-23 kan ses  her