Stimulering af efterspørgsel efter genanvendelige tekstiler

30-08-2016

Miljøstyrelsen har i dag annonceret udbud på udbud.dk om identificering og analyse af konkrete eksempler på producenter og brands, som har produktudviklet og designet med fokus på genanvendelige tekstiler samt om gennemførelse af dialogindsats i tekstilbranchen

Den nordiske tekstilhandlingsplan ”Norden – Velklædt i et rent miljø” italesætter vigtigheden af en bæredygtig udvikling på mode- og tekstilområdet, herunder muligheden for at genanvende brugte tekstiler i produktionen af nye tekstiler.

Projektet skal sætte fokus på eksisterende design af tekstiler, som kan genanvendes efter endt brug og/eller som er fremstillet med brug af genanvendte materialer for at øge kendskabet til mulighederne for at anvende genanvendelige tekstilprodukter og på den måde stimulere en efterspørgsel hos nordiske producenter/brands.

Miljøstyrelsen anmoder om tilbud på:

Identificering af konkrete eksempler på producenter og brands, som har produktudviklet og designet med særligt fokus på, at tekstilerne kan bruges igen efter endt brug og/eller med brugen af genanvendte tekstiler og -fibre som råvare i produktionen af nye tekstilprodukter. Som led i analysen skal leverandøren tillige afdække hvilke krav, de pågældende producenter og brands har stillet til materaleleverandørerne samt aktørernes oplevelser i arbejdet hermed.

Derudover skal der gennemføres en dialogindsats, som skal sikre erfaringsudveksling og som kan være med til at ”pushe” markedet i retning mod anvendelse af flere genanvendelige tekstiler.

Frist for modtagelse af tilbud er mandag den 10. oktober 2016, kl. 12.00. 

Læs mere:

Udbudsbetingelser-rev.pdf

Bilag 1: Annonce på udbud.dk

Bilag 2:_Kravspecifikation.pdf

Bilag 3:_Kontraktudkast.pdf

Det er muligt at stille spørgsmål til udbuddet indtil den 4. oktober 2016. Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden.

Spørgsmål 1 (modtaget den 26. september, besvaret  den 27 september, 2016)

I forbindelse med udbuddet ”Stimulering af efterspørgsel efter genanvendelige tekstiler” har I oplyst to forskellige tilbudsfrister. I Udbudsbetingelser står der d. 10. oktober (på side 8) og i annoncen samt på hjemmesiden står der d. 5. okt.

Hvilken dato er rigtig?

Svar 1:  Der er blevet konstateret uoverensstemmelse i materialet i fht. tilbudsfristen. Den reelle frist for aflevering af tilbud er mandag den 10. oktober 2016, kl. 12.00. Udbudsbetingelsernes punkt 1.8 Tidsplan er opdateret med de gældende datoer.