Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006

03-02-2016

Miljøstyrelsen udbyder bistand til kontrol med overførsel af affald.

Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af projektet i overensstemmelse med specifikationerne i nedenståendeudbudsmateriale.

Beskrivelsen af projektet fremgår af nedenstående udbudsmateriale, som består af:

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige

Bilag 2: Annoncen på mst.dk

Bilag 3: Kravspecifikation

Bilag 4: Kontraktudkast

Af materialet fremgår blandt andet, at tilbudsfristen er den 23/2-16 kl. 12.00.

Spørsmål vedrørende udbuddet skal rettes til Lene Brun, Miljøstyrelsen, Jord og Affald, e-mail: .

Spørgsmål, der modtages efter den 18/2-16, besvares ikke.

Spørgsmål og svar vedrørende projektet vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen har modtaget følgende spørgsmål:

11/2-16:

I Bilag 3, Kravspecifikation, afsnittet med kontrol uden tilstedeværelse af MST står 2 gange "udarbejde tjeklister". Er det korrekt, at ansøger skal udarbejde tjeklisterne og ikke udfylde tjeklister udarbejdet af MST?
Svar fra MST: Ansøger skal på kontroller anvende og udfylde tjeklister, der er udarbejdet af MST.

 

I hvilken grad vil MST briefe ansøgerne i forhold til praksis ved kontroller - herunder stille tjeklister, notatskabeloner mm til rådighed?
Svar fra MST: MST vil inden gennemførelse af kontroller sætte ansøger ind i de tjeklister der anvendes, og som udgangspunkt ved opstart vil MST have ansøgeren med på nogle fælles kontroller.

 

Hvor mange kontroller forventes ansøgerne at udføre i tidsrummet for projektet?
Svar fra MST: Det forventelige antal kontroller er 5-10 i tidsrummet for projektet fordelt rundt i Danmark.

 

I hvor god tid planlægges kontroller? (vigtigt i forhold til ansøgeres mulighed for tilrettelæggelse af denne opgave sammen med øvrigt arbejde)?
Svar fra MST: MST arbejder på at planlægge kontrollerne som minimum 4 uger før. Derudover kan der komme uvarslede kontroller, det vil som regel være i nærområdet for ansøger med mindre andet aftales.

 

12/2-16:

Hvordan planlægges arbejdet? Vil der foreligge en plan over kontrollen eller forventes det, at vi rykker ud når i henvender jer? I så fald, hvor hurtigt efter jeres henvendelse vil i forvente at vi skal kunne udføre arbejdet?

Svar fra MST: MST arbejder på at planlægge kontrollerne som minimum 4 uger før. Derudover kan der komme uvarslede kontroller, det vil som regel være i nærområdet for ansøger medmindre andet aftales, og det aftales altid på forhånd om ansøgeren har mulighed for at deltage.

 

Jeg kan se i udbuddet, at MST betaler fakturaer 30 dage efter modtagelse, men der står ikke hvornår der sendes fakturaer. Kan det ske på månedsbasis eller sidst i projektet?

Svar fra MST: Faktura fremsendes efter hver enkelt kontrol til MST.

 

17/2-16:

Jfr. betingelser 1.3.1 kontraktperioden, hvordan deles kontrakten til flere tilbudsgivere? skal man i tilbuddet tilkendegive hvilken landsdel man ønsker?

Svar fra MST: Kontrakten kan blive tildelt flere tilbudsgivere for at sikre at opgaven kan blive løst i hele landet. Man behøver ikke i tilbuddet at tilkendegive i hvilken landsdel man ønsker at dække.

Har kontraktholder indflydelse på kontroltidspunkter?

Svar fra MST: Nej – det har vi aldrig benyttet – men vi plejer at tage hensyn og spørge til om de kan.

Under udkast til kontrakt – miljøstyrelsen bedes bekræfte om der ud over timepris ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter i form af overnatning, diæter, transportgodtgørelse osv.
Svar fra MST:  Ja, der godtgøres dokumenterede udgifter i form af overnatning, diæter og transportgodtgørelse.

Tæller timeprisen fra kørsel fra hjemmet til kontrolstedet?
Svar fra MST: Ja, det gør den .

Varsling af razzia – hvor lang tid før en razzia bliver man varslet?
Svar fra MST: Typisk omkring 4 uger før, men der kan forekomme uforudsete kontroller .

Forventet antal timer i 2016?
Svar fra MST: Det forventelige antal kontroller er 5-10 i tidsrummet for projektet, der vil være fordelt rundt i Danmark.

Den timepris i ønsker er det incl. ½ times opfølgning pr. arbejdstime razzia eller ønsker i, at blive efterfaktureret for opfølgningen?
Svar fra MST: Hvis der efter en kontrol efter aftale med MST er behov for opfølgning i form af f.eks. udarbejdelse af klassificeringsnotat, vil det pågældende tidsforbrug kunne efterfaktureres. 

 

17/2-16:

Hvor i Danmark udføres sædvanligvis kontrollerne med overførsel af affald? Vi vil gerne have oplyst navne på byer?

Svar fra MST: Kontrollerne finder som hovedregel sted ved grænseovergange  og i havne, men kan også foregå andre steder i landet, hvor der sker transport af affald.

 

Hvor mange dage varer kontrollerne typisk? Og på hvilket tidspunkt af dagen starter arbejdet?

Svar fra MST: Kontrollerne varer 1-3 dage og oftest i dagtimerne, dog kan der i nogen tilfælde være kontroller på andre tidspunkter af døgnet.