Fokus på nordiske uddannelsestilbud indenfor bæredygtigt design af mode og tekstiler

30-06-2016

Miljøstyrelsen har i dag annonceret udbud på udbud.dk om etablering af en fælles nordisk platform om uddannelsestilbud om bæredygtigt design af mode og tekstiler samt etablering af nordisk uddannelsesnetværk

Den nordiske tekstilhandlingsplan ”Norden – Velklædt i et rent miljø” sætter fokus på, at de valg, der træffes i designfasen, har væsentlig betydning for miljøbelastningen i de forskellige stadier af tekstilers livscyklus. De nordiske (kommende) designere spiller derfor en central rolle i udviklingen af bæredygtige tekstilprodukter, når de træffer valg om materialer, formgivning og tekstilets funktionalitet.

Miljøstyrelsen anmoder om tilbud på:

Udvikling af en engelsksproget digital platform, der som minimum indeholder en oversigt over uddannelsesmuligheder i de nordiske lande om bæredygtigt design af mode og tekstiler. Desuden skal der gennemføres et nordisk seminar, der sætter fokus på bæredygtigt design og materialer, giver mulighed for at drøfte de eksisterende kursus- og uddannelsestilbud samt afklarer, om der er lyst til i fællesskab at arbejde videre med at udvikle et fælles nordisk uddannelsesmodul (nyt netværk).

Frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 8. september 2016, kl. 12.00.

Læs mere:

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Annonce på udbud.dk

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 3: Kontraktudkast

Det er muligt at stille spørgsmål til de to udbud indtil den 2. september 2016. Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden.

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål 1 (modtaget den 28. juli, besvaret  den 8.august 2016)

I udbudsmaterialet står der: “Leverandøren skal i sit tilbud komme med forslag til, hvem der kan hoste platformen og til, hvordan forankring kan sikres efter projektperiodens udløb. Der vil ikke være krav om et selvstændigt site for platformen, men det er en mulighed”. Da det kan være ønskværdigt at hoste uddannelsesplatformen på (eller gennem) et andet site, opstår der nogle spørgsmål ifm. ejendomsret, da der i udbuddet står, at Miljøstyrelsen har ejendomsret over materialet.

1a. Hvis denne platform bliver en del af en eksisterende platform, hvad sker der så med indholdet, når projektperioden udløber?

1b. Har Miljøstyrelsen ejendomsret over al data fra den platform, der hoster uddannelsesplatformen, eller kun ejendomsret over det materiale, der specifikt er lavet til uddannelsesplatformen?

1c. Kan platformen være et delelement på en eksisterende platform, eller skal det være hovedemnet?

1d . Hvis platformen hostes på en eksisterende platform, skal det så fremgå ved navn eller er det acceptabelt, at det fremgår som et delelement på det eksisterende site?”

Svar 1a:  Miljøstyrelsen og Nordisk Ministerråd vil være interesserede i, at uddannelsesplatformen videreføres efter projektets udløb og ser i udgangspunktet gerne, at  materialet forbliver på platformen efter projektophør.  Ved projektafslutningen skal Nordisk Ministerråd via Miljøstyrelsen have en kopi af alle data, kildekoder m.m.

Svar 1b: Af kontraktudkastet fremgår, at Miljøstyrelsen har ejendomsret til platformen. Vi er blevet opmærksomme på, at det er Nordisk Ministerråd, der har ejendomsret til materialet. Kontrakten vil blive tilrettet på dette punkt inden kontraktunderskrivelse. Nordisk Ministerråd har kun ejendomsret til det materiale og den software, der specifikt er udviklet til uddannelsesplatformen.

Svar 1c: Uddannelsesplatformen kan godt være et delelement på en eksisterende platform, såfremt det giver faglig mening. Der er ingen krav om, at uddannelsesplatformen skal være hovedemnet, idet adgangen til uddannelsesplaformen dog skal være synlig og lettilgængelig. Det skal endvidere fremgå tydeligt af den samlede platform, at uddannelsesplatformen er et projekt igangsat i regi af den nordiske tekstilhandlingsplan, herunder hvem der har finansieret projektet.

Svar 1d: Hvis uddannelsesplatformen hostes på en eksisterende platform, er det ikke et krav, at den eksisterende platform omdøbes, sådan at uddannelsesplatformens navn indgår i navnet på den eksisterende platform. Hvis uddannelsesplatformen er et delelement, skal delelementet være meget synligt og lettilgængelig via den eksisterende platform og det skal som nævnt i svar 1c klart fremgå, at delelementet er igangsat som led i den nordiske tekstilhandlingsplan samt hvem der har finansieret dette delelement.

Spørgsmål 2 (modtaget og besvaret den 11. august 2016)

”Spørgsmålet er knyttet til de listede minimumskrav i relation til teknisk og/eller faglig egnethed (Udbudsbetingelser, 1.4.2.6). Dette ift. det nævnte krav om, at ’mindst 1 reference dokumenterer ansøgers kendskab til uddannelsessektoren for bæredygtigt design af tekstiler’.

Er ‘ reference ’ her lig med eksempel på case/opgave, der specifikt er knyttet til- eller løst på vegne af ‘uddannelsessektoren for bæredygtigt design af tekstiler’? Enten af tilbudsgiver selv eller tilknyttet underleverandør. Eller er det opfyldende for kravet, at en underleverandør, der tilknyttes projektet, har betydelig viden om bæredygtigt design af tekstiler. Dette jævnfør daglig rolle som designer- og producent af bæredygtige tekstiler?”

Svar

Tilbudsgiver skal vedlægge mindst en reference, der demonstrerer kendskab til uddannelsessektoren for bæredygtigt design af tekstiler (Udbudsbetingelser 1.4.2.6). Dette kan  fx være en reference i form af case/opgave, der er løst i samarbejde med eller på vegne af aktører i uddannelsessektoren (for bæredygtige tekstiler) af tilbudsgiver eller underleverandør eller ved at tilbudsgiver eller underleverandør er direkte tilknyttet sektoren (fx ansat på en uddannelsesinstitution, der arbejder med bæredygtigt design af tekstiler). Det vil ikke være tilstrækkeligt med en reference, der alene demonstrerer viden om bæredygtige tekstiler. Referencen skal kunne knyttes til uddannelsessektoren for området.

Spørgsmål 3 (modtaget den 31. august, besvaret den 2. september2016)

I udbudsmaterialet står følgende:

1.4.2.5 Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed

Tilbudsgiver skal som dokumentation for den økonomiske egnethed vedlægge følgende:

1. Dokumentation for, at ansøger har eller kan få den for aftalen relevante erhvervsansvarsforsikring. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab om tegning af erhvervsansvarsforsikring gældende fra underskrivelse af kontrakten.”

Hvad menes der med den for aftalen relevante erhvervsansvarsforsikring? 

Er der her tale om en specifik erhvervsansvarsforsikring eller specifikke områder der skal dækkes?

Svar

Tilbudsgiver skal i forbindelse med fremsendelse af tilbud bl.a. fremsende dokumentation for, at tilbudsgiver har eller kan få den for aftalen relevante erhvervsansvarsforsikring, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.4.2.5.

I forhold til den aktuelle annoncering vil dette eksempelvis kunne opfyldes af en it-ansvarsforsikring til professionelle, der dækker over både rådgiveransvar og dataansvar, og som tilbydes af flere forsikringsselskaber.

Det fremgår af udbudsbetingelserne, pkt. 1.5.3, at det også accepteres, at erhvervsansvarsforsikring foreligger på engelsk, norsk eller svensk.”

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er et krav, at der skal være tegnet en erhvervsansvarsforsikring for at afgive tilbud. Det gælder dog for tidspunktet for aftaleindgåelse. Tilbudsgiver kan dokumentere, at denne kan tegne forsikring ved at vedlægge tilbud fra et forsikringsselskab.