Kortlægning og afrapportering af det danske forbrug og emissioner af F-gasser 2016 -2018

20-12-2016

Miljøstyrelsen har i dag annonceret dette udbud på udbud.dk om en årlig kortlægning af det det danske forbrug og de danske udledninger af fluorerede drivhusgasser i årene 2016 – 2018.

Formålet med projektet er en årlig kortlægning af det det danske forbrug og de danske udledninger af fluorerede drivhusgasser i årene 2016 – 2018 med mulighed for forlængelse i 2 år. Kortlægningen gennemføres for at Danmark kan overholde sine rapporteringsforpligtelser under klimakonventionen. Opgørelserne skal derfor ske i UNFCCC’s CRF rapporteringsformat samt leve op til intentionerne i "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories" og supplerende retningslinjer for drivhusgasopgørelser fra IPC.

Nærværende annoncering omfatter:

Dataindsamling og –behandling vedrørende Danmarks forbrug og emissioner af f-gasser.
Selve beskrivelsen af og kravene til det udbudte projekt fremgår af vedlagte kravspecifikation.

Udbudsfristen er den 23/01 2017 kl. 12.00. Der kan stilles spørgsmål til udbuddet frem til den 17/01 2017. Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden.

Læs mere

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 3: Kontraktudkast