Kortlægning af jordstrømme

08-09-2016

Projektet skal kortlægge jordstrømme og markedet for jord i Danmark, herunder anlæggenes antal, størrelse og type samt ejerskab til anlæg, som håndterer jord, og priserne for håndteringen. Endvidere skal den praktiske håndtering kortlægges, herunder praksis i kommunerne med
terrænregulering, opfyldning, byggeprojekter m.v.

Beskrivelse af krav til opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsbetingelser

Kravspecifikation

Kontraktudkast

Tilbudsfrist: 22. september kl. 12.

Spørgsmål sendes på mail til Ole Kiilerich ( ) med kopi til Niels Bukholt ().

Det er muligt at stille spørgsmål indtil 15. september 2016.

 

Der er stillet spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål og svar ses her .