EU-udbud af effektmåling af MUDP

18-10-2016

Miljøstyrelsen udbyder opgave vedr. effektmåling af det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af projektet i overensstemmelse med specifikationerne.

Nærmere beskrivelse og betingelser vedr. det offentlige udbud, 2016/S 204-368550 , findes i nedenstående dokumenter og bilag:

Udbudsbekendtgørelse (PDF)
Udbudsbetingelser (PDF)
Bilag 1 – ESPD (XML)
Bilag 2 – Støtteerklæring (DOCX)
Bilag 3 – Tilbudsbrev (DOCX)
Udkast til kontrakt (PDF)
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation (PDF)
Kontraktbilag 1.1 – Miljøteknologisk udvikling gennem 10 år (PDF)
Kontraktbilag 1.2 – Strategi for MUDP 2016-2019 (PDF)
Kontraktbilag 1.3 – Koncept for effektvurderinger i MFVM (PDF)

Tilbudsfrist: 23. november 2016 kl. 12:00

Spørgsmål relateret til udbuddet kan rettes til Therese Leonhardt Hjorth via email:

Spørgsmål og svar offentliggøres løbende nedenfor. Spørgsmål stillet inden den 9. november 2016 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, som er modtaget efter den 17. november 2016, kan ikke forventes besvaret, medmindre de er uvæsentlige.

Obs:  Miljøstyrelsen har tidligere haft samme opgave i begrænset udbud (2016/S 158-286211), hvilket blev aflyst som følge af fejl i udbudsmaterialet. Spørgsmål/svar og materiale fra orienteringsmødet afholdt i forbindelse med det aflyste udbud kan findes her: 


Spørgsmål 1:  Kan Miljøstyrelsen bekræfte, at det eneste, der er ændret i udbudsmaterialet sammenlignet med det aflyste begrænsede udbud, er vurderingskriterierne vedrørende pris? I ikke-bekræftende fald: Hvilke andre forhold er ændret?

Svar 1:  Idet udbudsformen er ændret fra begrænset udbud til offentligt udbud, er en række formalia og udbudsbetingelsernes samlede udtryk ændret. Indholdsmæssigt er den væsentligste ændring i forhold til det aflyste udbud (2016/S 158-286211), at vurderingskriteriet angående timepriser er udgået fra delkriteriet om projektstyring og faglige kompetencer. Af kravspecifikationen fremgår det dog, at timepriserne skal oplyses som en del af løsningsbeskrivelsen, og tilbudsgivers samlede budget og tilbudspris indgår som en del af tildelingskriterierne. Tilbudsgivere bør også bemærke, at projektperioden er forkortet med en måned og forventes at vare fra januar til september 2017. Det er fortsat vigtigt, at tilbudsgiver læser udbudsmaterialet grundigt igennem, da det er tilbudsgivers eget ansvar, at tilbuddet er komplet, og at det overholder de i udbudsmaterialet fastsatte retningslinjer.

 

Spørgsmål 2: Er det tilstrækkeligt at vedlægge tilbuddet en printet kopi af den ESPD, som blev udfyldt og uploadet i forbindelse med den aflyste prækvalifikation? Eller skal tilbudsgiver uploade, printe og vedlægge en ny ESPD i forbindelse med tilbudsgivningen?

Svar 2: Da der er tale om en ny udbudsprocedure, er det ikke tilstrækkeligt at vedlægge tilbuddet en kopi af ESPD udfyldt for det aflyste udbud (2016/S 158-286211). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD på ny og benytte sig af datafilen tilhørende 2016/S 204-368550.