Drift af Miljøstyrelsens kantine, København

19-05-2016

Drift af Miljøstyrelsens kantine i København udbydes som delaftale II i et fælles udbud med Naturstyrelsen. Aftalen har opstart 1. januar 2017

Delaftale II i udbuddet omfatter drift af Miljøstyrelsens kantine, Strandgade 29, 1401 København K.

Opgaven omfatter drift af kantine for Miljøstyrelsens personale samt levering af mødeforplejning og rekvisitionssalg. Kundegrundlaget forventes at være ca. 320 personaler.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud og med forhandling.

Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser er 9. juni 2016, kl. 14.00. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation.

Udbudsmaterialet og yderligere oplysninger er tilgængelige på:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=164100&B=DSR

Udbudsbekendtgørelsen