Begrænset udbud af effektmåling af MUDP

15-08-2016

NB: Udbuddet er annulleret pr. dags dato, 14. oktober 2016. Miljøstyrelsen vil igangsætte en ny udbudsprocedure for udførelsen af projektet.

Miljøstyrelsen udbyder opgave vedr. effektmåling af det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af projektet i overensstemmelse med specifikationerne.

Nærmere beskrivelse og betingelser vedr. det begrænsede udbud, 2016/S 158-286211, findes i nedenstående dokumenter og bilag:

Udbudsbekendtgørelse (PDF)

Udbudsbetingelser (PDF)

Bilag 1 – ESPD (XML)

Bilag 2 – Støtteerklæring (DOCX)

Bilag 3 – Tilbudsbrev (DOCX)

Udkast til kontrakt (PDF)

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation (PDF)

Kontraktbilag 1.1 – Miljøteknologisk udvikling gennem 10 år (PDF)

Kontraktbilag 1.2 – Strategi for MUDP 2016-2019 (PDF)

Kontraktbilag 1.3 – Koncept for effektvurderinger i MFVM (PDF)

 

Anmodningsfrist: 15. september 2016 kl. 12:00

Tilbudsfrist: 24. oktober 2016 kl. 12:00

 

Spørgsmål relateret til udbuddet kan rettes til Therese Leonhardt Hjorth via email:

Spørgsmål og svar  offentliggøres løbende nedenfor. Spørgsmål stillet inden den 31. august hhv. 10. oktober 2016 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål besvares senest den 7. september hhv. 17. oktober 2016. Spørgsmål, som er modtaget efter den 7. september hhv. 14. oktober 2016, kan ikke forventes besvaret.

Der blev afholdt et orienteringsmøde om den udbudte opgave den 3. oktober. 

 


 

Spørgsmål og svar 1-9 til udbudsprocessens første fase (prækvalifikation)

Slides fra orienteringsmødet

Referat fra orienteringsmødet: spørgsmål og svar 1-6 til tilbudsfasen

 

Spørgsmål 7: Angående data til MUDP-effektmålingen: Er det muligt at få de udfyldte ansøgningsskemaer, som virksomhederne udfylder, når de søger om tilskud? Enten hele skemaet eller dele af skemaet, fx deres formål, mål, succeskriterier og deres forventede effekter?

Svar 7: Udfyldte ansøgningsskemaer vil ikke blive udleveret. Det datasæt, der udleveres til leverandøren, vil imidlertid indeholde oplysninger fra ansøgningsskemaerne inkl. kort beskrivelse af projektet og dets formål.

 

Spørgsmål 8: Er der blevet lavet slutevalueringer, evt. egenevalueringer, for de afsluttede tilskudsprojekter?

Svar 8: Projekter afsluttes med en projektrapport, hvor projektets resultater og konklusioner rapporteres. Offentliggjorte rapporter kan findes på ecoinnovation.dk . Afslutningsrapporter kan i nogle tilfælde mangle, fx hvis den virksomhed, der har fået tilskud, er gået konkurs under gennemførelsen af projektet.