Adfærdsanalyse med dertilhørende anbefalinger for adfærdsændringer med størst sandsynlig effekt i forhold til brugen af fluorerede stoffer i outdoor tekstiler

15-04-2016

Perfluoralkylforbindelserne og polyfluoralkylforbindelser (PFAS), også kendt som perfluorerede stoffer eller fluorerede stoffer, er en meget stor familie af overfladeaktive stoffer, der bl.a. anvendes i en lang række af forbrugerprodukter, herunder tekstiler, for at gøre dem vand- og smudsafvisende. Stofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophober sig i mennesker og i miljøet, og nogle af stofferne har også kendte sundhedsskadelige effekter.

Eksempler på forbrugerprodukter, hvor stofferne er meget udbredte er særligt outdoor tekstiler som jakker og handsker, men stofferne findes også i andre tekstiler som tæpper, møbler og lædervarer, samt i rengøringsmidler, maling, skivoks og imprægneringsprodukter.

Miljøstyrelsen anmoder hermed om tilbud på udarbejdelse af en adfærdsanalyse, med dertilhørende anbefalinger til adfærdsændringer, der skal belyse hvilke initiativer der kan sættes i gang, således at udvalgte segmenter indenfor de danske producenter og importører samt forbrugere mindsker brugen af fluorerede stoffer i outdoor tekstiler, som jakker, flyvedragter, skitøj m.v.

Bemærk at udbudsfristen er forlænget til 25. maj 2016 kl. 12.00 . Opdateret tidsplan, jf. Udbudsbetingelser til offentlig annoncering, 1.8, ændres således:

15.04.2016 Annoncering på udbud.dk

19.05.2016 Spørgsmål, jf. pkt. 1.6, der modtages senere end denne dato, vil ikke blive besvaret, med mindre spørgsmålene er uvæsentlige og ikke angår projektets udførelse.

25.05.2016 kl. 12.00 Tilbudsfrist 

Uge 22 Forventet ordretildeling

Uge 23 Forventet kontraktindgåelse

08.06.2016 kl. 10.00 Opstartsmøde

08.06.2016 Kontraktens ikrafttræden

Læs mere:

Udbudsbetingelser  (opdateret 04.05.2016)

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 2: Annonce på udbud.dk

Bilag 3: Kontrakt udkast

Nedenfor findes spørgsmål og svar til udbuddet:

Spørgsmål:   I Bilag 2 står: ” Miljøstyrelsen anmoder hermed om tilbud på udarbejdelse af en adfærdsanalyse, med dertilhørende anbefalinger til adfærdsændringer, der skal belyse hvilke initiativer der kan sættes i gang, således at udvalgte segmenter indenfor de danske producenter og importører samt forbrugere mindsker brugen af fluorerede stoffer i outdoor tekstiler, som jakker, flyvedragter, skitøj m.v. ” – Ønsker MST også en afdækning af brugen af fluorerede stoffer i fodtøj?

Svar:  Miljøstyrelsen ønsker ikke at afdække brugen af fluorerede stoffer. Miljøstyrelsen ønsker at få udarbejdet en adfærdsanalyse, som skal ende med konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer der kan sættes i gang, således at brugen af fluorerede stoffer i outdoor tekstiler mindskes. Dette kan være jakker, flyverdragter, sko mm. De primære målgrupper for projektet er de danske- producenter og importører, samt forbrugerne. Dette er nærmere beskrevet i kravsspecifikationen bilag 1.

Spørgsmål:  I Udbudsbetingelser, Punkt 1.4.2.5 Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed stå: ”Ordregiver forbeholder sig retten til ved tildelingen af kontrakten at kræve, at den valgte leverandør inden en nærmere angivet frist indsender serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må ikke være udstedt mere end 3 måneder før tilbudsfristen.” – Er det korrekt forstået, at tilbudsgiveren ikke skal vedlægge regnskaber, men blot kunne fremvise serviceattest, hvis tilbudsgiveren vinder opgaven?

Svar:  Tilbudsgiver skal fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen såfremt tilbudsgiver vinder udbudet, og ikke vedlægge regnskaber. Miljøstyrelsen beklager den uklare formulering.

Spørgsmål: Har I en idé om, hvor mange danske producenter og importører, der er på markedet?

Svar: Miljøstyrelsen har kun mindre kendskab til dette. Der findes både store- og mindre producenter. Der kan findes mange importører, da importører enten kan videresælge deres produkt til andre danske forhandlere eller være forhandlere selv. Såfremt en kortlægning af danske producenter og importører er nødvendig for at løse opgaven, må dette være en del af det sammensatte tilbud.

Spørgsmål: Vi antager, at det maksimale beløb på 1. mio  kr. er eksklusiv moms. Er det rigtigt forstået ikke?

Svar: Dette er korrekt forstået. Det maksimale beløb på 1 mio. kr. er eksklusiv moms.

Spørgsmål: Er det  et krav, at virksomhedens serviceattest maksimalt måtte være 3 måneder gammel, når Erhvervsstyrelsens serviceattester er gyldige i op til et år?

Svar:   Miljøstyrelsen forbeholder sig retten til at kræve, at serviceattesten fra Erhvervsstyrelsen ikke må være udstedt mere end 3 måneder før tilbudsfristen. Begrundelsen for dette er, at serviceattesten skal give et så aktuelt billede af leverandørens forhold som muligt.

Spørgsmål : I bruger i jeres udbud ordet ’evidens’ og ’evidensbaseret’ flere steder. Mener I her den brede definition af evidens, der omfatter kvalitative skoler som sociologi, etnologi og antropologi – eller mener i primært den lidt mere snævre definition, der henfører til krav om specifikke test-metoder, fx randomized control trials? 

Svar: Miljøstyrelsen har tidligere lavet evidensbaseret opgaver. I disse opgaver er der lavet undersøgelser, både kvalitative og kvantitative og ud fra disse fundet frem til hypoteser i forhold til, hvor der kan sættes ind for at skabe en adfærdsændring. Hypoteserne og dertilhørende interventioner er derefter afprøvet på mikroniveau for at se, hvilke interventioner der faktisk førte til adfærdsændringer. Tanken med dette projekt er derfor, at der skal være evidens for de anbefalinger I kommer frem til. Miljøstyrelsen har således en forventning om, at de initiativer I foreslår vil virke, såfremt Miljøstyrelsen vælger at gennemføre dem i et nyt projekt.