Indkøbsplaner

På siden finder du oversigten over indkøbsplaner for 2022 i Miljøstyrelsen

Enhed

Beskrivelse af kontrakten (f.eks. IT
-anskaffelse, konsulentopgave,
forskning eller andet)

Samlet kontraktværdi
(ekskl. moms) i kr.

Forventet udbudsform
(EU-udbud, annoncering på
udbud.dk eller tilbudsindhentning)

Forventet tidspunkt
for udbud/annon-
cering

Kontraktens forventede
løbetid

Arter og Naturbeskyttelse

Anlæg af stenrev ved Taarbæk rev

6.500.000

Annoncering på udbud.dk

Q3

Ultimo 2022

Arter og Naturbeskyttelse

Geologiske og biologiske undersøgelser af formidlingsrev 2 steder i Øresund

500.000

Annoncering på udbud.dk

Q2

Medio 2022

Arter og Naturbeskyttelse

Forsikring af registrerede schweisshunde

2.500.000

EU-udbud

Q1

5 år

Arter og Naturbeskyttelse

Organisering og afholdelse af haglskydeprøver

5.000.000

EU-udbud

Q3

5 år

Arter og Naturbeskyttelse

Organisering og afholdelse af riffelprøver

3.750.000

EU-udbud

Q3

5 år

Arter og Naturbeskyttelse

Projekt om japan-pileurt

800.000 - 1.500.000

Under afklaring

Q2

4 år

Arter og Naturbeskyttelse

Vildtkontrakt I

32.000.000

EU-udbud

Q4

4 år

Arter og Naturbeskyttelse

Vildtkontrakt II

24.000.000

EU-udbud

Q4

4 år

Arter og Naturbeskyttelse

Faldvildtkontrakt

7.700.000

EU-udbud

Q2-Q3

4 år

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave -
Opdatere metode til opgørelse af
reel genanvendelse af MW
på nationalt og kommunalt niveau

500.000

Under afklaring

Q1

Ultimo 2022

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave -
Understøtte arbejde med graduerede
bidrag

350.000

Under afklaring

Q2

Ultimo 2022

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave -
Økonomisk konsekvensanalyse
af producentansvar på tekstil

500.000

Under afklaring

Q2

Medio 2022

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave -
Tilpasning af ADS i forbindelse
med udvikling af producent-
ansvarsordninger

3.150.000

Under afklaring

Under afklaring

Ultimo 2022

Cirkulær Økonomi & Affald

Revision af deponeringsbekendtgørelsen

300.000

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Cirkulær Økonomi & Affald

Initiativ om deponier, jf. klimaplanen

700.000

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Cirkulær Økonomi & Affald

Revision af bilskrotbekendtgørelsen

200.000

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave -
Kortlægning af genbrug i Danmark

400.000

Annoncering på
udbud.dk

Under afklaring

Ultimo 2022

Erhverv

IT- vedligehold og udvikling af hus-
dyrgodkendelse.dk

4.000.000-6.000.000

EU-udbud

Q3

4-6 år

Erhverv

Kortlægning af veje

2.000.000

EU-udbud

Q1

1-2 år

Erhverv

Ekstern evaluering af MUDP

1.800.000

EU-udbud

Q2

1 år

Erhverv

Kortlægning af råstoffer

3.000.000

EU-udbud

Q2

2 år

Erhverv

Bistand til råstofprojekter, GEUS, rammeaftale

2.000.000

EU-udbud

Q2

2 år

Fyn

Ikke hjemmehørende arter
(modellering af spredningsveje)

Under afklaring

Annoncering på
udbud.dk

Q1

Under afklaring

Fyn

Biologiske undersøgelser af bentiske habitater

Under afklaring

Annoncering på
udbud.dk

Q2

Under afklaring

Fyn

Kortlægning af havbunden

8.100.000

EU-udbud

Q4

Under afklaring

Hav- og Vandmiljø

Delprojekter under MFS modeludviklingen

2.940.000

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Hav- og Vandmiljø

Udbud del 1: Indsamling af MFS-data til brug for modeludvikling.
Udbud del 2: Indsamling af MFS-data til brug for modeludvikling

9.400.000

EU-udbud og annoncering
på udbud.dk

Q1 for udbud del 1.
Q2 for udbud del 2.

1 år

Kemikalieinspektionen

KI IT-projekt: Automatiserer produkttilbageholdelsesdata fra Toldstyrelsen til Geoenviron.

1.000.000

EU-udbud

Q2

Ultimo 2022

Kemikalieinspektionen

KI IT-projekt om udvikling/implementering af et webcrawler værktøj til at overvåge e-handlen.

500.000

Under afklaring

Q3

Ultimo 2022

Kemikalieinspektionen

Rammeaftale om kemiske analyser af aktivstoffer i pesticider og biocider, jf. forordningskrav om national overvågning

10.000.000

EU-udbud

Q3

4 år

Kemikalieinspektionen

Rammeaftale om kemiske analyser af stoffer, jf. restriktionerne i REACH artikel 17

2.400.000

EU-udbud

Q3

4 år

Kemikalieinspektionen

Opgradering af kemikalierum med arbejdsplads og udsug

Under afklaring

Under afklaring

Q2

Ultimo 2022

Kemikalier

Konsulentopgave -
Center for klimavenlige kølemidler

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave -
e-handel

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave -
Vejledning om regler

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Forbrugerprojekter - konsulentopgave

2.900.000

Annoncering på
udbud.dk

 

Ultimo 2022

MST SJL (Tidl. STO)/NJY

Laboratorieanalyser - massescreening af pesticider i grundvand

Under afklaring

EU-udbud

Q2

2022

MST SJL (tidl. STO)

Laboratorieanalyser ved eksternt laboratorium, Delaftale Ea: MFS i marint sediment

Under afklaring

EU-udbud

Q2

4 år

MST SJL (tidl. STO)

Laboratorieanalyser ved eksternt laboratorium, Delaftale Eb: MFS i fersk og marin biota

Under afklaring

EU-udbud

Q2

4 år

MST SJL (tidl. STO)

Rammeaftale for konsulentydelser under overvågningsprogrammet (NOVANA), som indeholder ca. 30 delaftaler under delprogrammerne Hav og Fjord, Sø, Vandløb, Stoftransport og Landovervågning samt Natur

52.000.000

EU-udbud

Q3

4 år

Nordjylland

Indkøb af IOT-vandstandsloggere

2.000.000

EU-udbud

Q1

2 år

Organisation & Digitalisering

MST IT-rammeaftale

13.500.000

EU-udbud

Q2-Q3

4 år

Organisation & Digitalisering

Konsulent til at bistå med systemkonsolidering

500.000

Under afklaring

Q2-Q3

1 år

Pesticider & Biocider

Etablering af en it-løsning til udstilling
af lovlige biocidprodukter evt. med opkobling til virk.dk

760.000

Annoncering på
udbud.dk

Under afklaring

Ultimo 2022

Vandforsyning

Analyse af målrettet drikkevandsbeskyttelse
(projekt under Drikkevandsfond)

3.500.000

Under afklaring

Q1

1 år

Virksomheder

Spildevandsanalyser på FMC Cheminova

2.100.000

EU udbud 

Q2

3 år

Virksomheder

Udvide Databank for auto ks & off. deponidata

Under afklaring

Under afklaring

Q1-Q2

2 år

Østjylland

Analyse af MFS

17.000.000

EU-udbud

Q1

2 år

Østjylland

Analyse af MFS, screening

200.000

Under afklaring

Q1-Q2

2 år

Østjylland

Analyse af MFS, watchliste

80.000

Under afklaring

Q1-Q2

2 år