Indkøbsplaner

På siden finder du oversigten over indkøbsplaner for 2021 i Miljøstyrelsen

Enhed

Beskrivelse af kontrakten (f.eks. IT
-anskaffelse, konsulentopgave,
forskning eller andet)

Samlet kontraktværdi
(ekskl. moms) i kr.

Forventet udbudsform
(EU-udbud,annoncering på
udbud.dk eller tilbudsindhentning)

Kontraktens forventede
løbetid

Arter & Naturbeskyttelse

Indkøb og udlægning af sten til stenrev ved Gilleleje og Roskilde Fjord

16 mio. kr.

Annoncering på udbud.dk

1 år

Arter & Naturbeskyttelse

Konsulentopgave vedrørende brugeranalyse ift. arter.dk

550.000 kr.

Under afklaring

2021 - 2023

Arter & Naturbeskyttelse

Konsulentopgave vedrørende design af software ift. arter.dk

450.000 kr.

Under afklaring

2021 - 2023

Arter & Naturbeskyttelse

Konsulentopgave vedrørende facilitering af agil arbejdsmetode ift. arter.dk

100.000 kr.

Under afklaring

2021 - 2023

Cirkulær Økonomi & Affald

Konsulentopgave vedrørende plastikpose statistik 2019

Under afklaring

Under Afklaring

Ultimo 2021

Direktion & Kommunikation

Sektorsamarbejde - Kenya, forskellige kontrakter, ikke defineret.

1,15 mio. kr.

Annoncering på udbud.dk (flere mindre  kontrakter)

2021-2024

Erhverv

Kortlægning af marine råstofressourcer

2,5 mio. kr.

EU-udbud

1 år

Fyn

Konsulentopgave vedrørende spættet sæl og det Sydfynske Øhav

120.000 kr.

Annoncering på udbud.dk

2021

Fyn

Konsulentopgave vedrørende plastik i mallemukker

570.000 kr.

Annoncering på udbud.dk

2021-2026

Fyn

Lavfrekvent undervandsstøj + nye logger + Støjkort

5,075 mio. kr.

EU-udbud

2021-2026

Kemikalieinspektionen

Auto. ovf. kontrolobj. AIME til GE (522006)

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalieinspektionen

Auto. ovf. kontrolobj. GE til ICSMS (522006)

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalieinspektionen

Auto. ovf. kontrolobj. TLST til GE (522006)

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalieinspektionen

Nyt indberetningsskema for rotter (522006)

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalieinspektionen

Ombygning af kemikalierummet, så det opfylder arbejdsmiljøkravene.

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave til ED

700.000 kr.

EU-udbud

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, Mundbind

600.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, Nikkel/allergiprojekt

130.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, Nikkel

200.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Ansigts- og øjencremer

600.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, blomster

75.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, Kampagne om bæredygtig brug af tekstiler/beklædning

930.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, plast

170.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, PFAS

650.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

Ultimo december 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, 4MBC

150.000 kr.

Under afklaring

Ultimo juni 2021

Kemikalier

Konsulentopgave, information til virksomheder

300.000 kr.

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, usikker, TBBPA

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, usikker, Isobutylpar

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, usikker, BP-3

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, usikker, PFBA

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, usikker D4

Under afklaring

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, LIFE AskReach information til virksomheder

128.885 kr.

Under afklaring

Under afklaring

Kemikalier

Konsulentopgave, LIFE AskREACH kemiske analyser

74.500 kr.

Under afklaring

Under afklaring

Sjælland

Serviceaftale på skibsvedligehold 2022-2027

5-6 mio. kr.

EU-udbud

6 år

Pesticider & Biocider

Rammeaftale vedrørende Laboratorieanalyser ved eksternt laboratorium

Under afklaring

EU-udbud

2022-2023
med mulighed for
forlængelse i op til
 2 gange 1 år

Storstrøm/Nordjylland

Laboratorieanalyser - massescreening af pesticider i grundvand

Under afklaring

EU-udbud

2021

Østjylland

Non-target MFS analyser i overfladevand samt afrapportering

500.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

2021

Østjylland

IT-anskaffelse (Mark Online)

2,7 - 3,15 mio. kr.

EU-udbud

2021-2027

Pesticider & Biocider

Konsulentbistand til vurdering af aktivstoffer

4-6 mio. kr.

EU-udbud

Under afklaring

Pesticider & Biocider

Konsulentbistand: Evaluation of efficacy studies of wood protection
products under the Biocial Products Regulation

200.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

2021-2025

Sydjylland

Oparbejdning af fytobenthosprøver, vandløb

177.121 kr.

Under afklaring

1 år

Sydjylland

Oparbejdning af fytobenthosprøver, sø

65.500 kr.

Under afklaring

1 år

Vandmiljø og Friluftsliv

Identifikation, spredningsveje og mulige indsatser for invasive
arter i Vadehavet

1.800.000 kr.

EU-udbud

2021-2022

Vandforsyning

Referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

5,2 mio. kr.

EU-udbud

4 år

Vandforsyning

Metodeudvikling for pesticider i grundvand

800.000 kr.

Annoncering på udbud.dk eller
tilbudsindhentning

1/2 år

Virksomheder

Prøvetagning og analyser af spildevand ved Cheminova for årene 2021,
2022 og 2023.

2 mio. kr.

Under afklaring

3 år

Virksomheder

MFSprojektet til tilvejebringelse af oplysninger om koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer - analyser

750.000 kr.

Under afklaring

2021