Vandforsyning

Kontorchefer: Rasmus Moes og Mikkel Hall

Opgaver:

  • Drikkevand 
  • Grundvand til drikkevand 
  • Badevand
  • Svømmebade
  • Rotter
  • Spildevand
  • Klimatilpasning
  • Oversvømmelse
  • Vandteknologi og eksportfremme
  • MUDP