Tilskud

Kontorchef: Bettina Helle Jensen (konst.)

Opgaver

  • Ekstern finansiering (LDP)
  • vådområdeadministration
  • naturprojekter
  • statslig skovrejsning
  • LIFE
  • vandløbsadministration
  • skovtilskud