Pesticider & Biocider

Kontorchefer: Mette Hyldebrandt Larsen og Charlotta Amalia Wallensten

Miljøstyrelsen Pesticider & Biocider varetager opgaver vedrørende godkendelse og anvendelse af bekæmpelsesmidler samt behandling af ansøgninger om tilladelse til brug af genmodificerede organismer (GMO'er) til indesluttet anvendelse.

Opgaver: 

  • Godkendelse af biocider og sprøjtemidler herunder mikrobiologiske bekæmpelsesmidler
  • Vurdering af aktivstoffer i EU
  • Sprøjtemiddelstrategi 2017-21
  • Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider
  • Pesticidforordningen
  • Biocidforordningen
  • Administration af tilskud til bekæmpelsesmiddelforskning
  • Tilskudsordning for alternative pesticider
  • Tilladelse til brug af GMO’er i indesluttet anvendelse