Personaleadministration

Funktionsleder: Anne Kaastrup Pind (konst.)

Personaleadministrationen udfører opgaver for Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet.

Opgaver:

  • Personalejuridisk bistand
  • Stillingsopslag
  • Ansættelser, afskedigelser og personalesager
  • Lønforhandlingsmateriale
  • mTID, OMADA, HR management
  • Indrapportering af løn og lønbilagskontrol