Kemikalier

Kontorchef: Sandi Muncrief

Miljøstyrelsen Kemikalier varetager opgaver vedrørende vurdering og anvendelse af kemikalier.

Opgaver: 

  • Fare- og risikovurdering af kemiske stoffer
  • Grænseværdier for kemiske stoffer i jord, vand og luft
  • Formidling til borgere og virksomheder om regler og gode råd
  • Kemikalier i forbrugerprodukter, herunder f.eks. kosmetik, legetøj og elektroniske produkter
  • EU arbejde vedrørende regulering af problematiske stoffer under EU’s kemikalielovgivning REACH og CLP forordningen
  • Nordisk samarbejde på kemiområdet
  • Særlige fokusområder f.eks. hormonforstyrrende stoffer, allergi, PBT, nano, neurotoksiske stoffer, CMR stoffer
  • Udvikling af metoder til testning og vurdering af kemiske stoffer
  • Strategier og handlingsplaner på området

Sandi Muncrief

Kontorchef