Jura

Kontorchef: Lise Windeløv Graae 

Opgaver:

  • Rådgivning om forvaltningsret
  • Juridisk kvalitetssikring af bekendtgørelser og kontakt til Retsinformation
  • Kontakt til politi, anklagemyndighed og Kammeradvokat
  • Rådgivning om aktindsigt i miljøoplysninger
  • Generelle spørgsmål om håndhævelse
  • Rådgivning om udbud og kontrakter
  • Administration af miljøskadeloven
  • Koordinering af internt og eksternt juridisk samarbejde

Lise Windeløv Graae

Kontorchef