Cirkulær økonomi & Affald

Kontorchefer: Charlotte Moosdorf, Nina Espegård Hassel og Niels Erik Grønfeldt Martiny.

Miljøstyrelsen Cirkulær økonomi & Affald varetager opgaver inden for jordforurening og affald.

Opgaver: 

  • Regulering af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering
  • Implementering af nationale planer for genanvendelse og forebyggelse
  • Import og eksport af affald
  • Farligt affald
  • Henkastet affald
  • Strandrensning
  • Affald i havne og marint affald
  • Olietanke og benzinstationer
  • Affaldsdata
  • Producentansvar på affald

Nina Espegård Hassel

Kontorchef

Charlotte Moosdorf

Kontorchef

Niels Erik Grønfeldt Martiny

Kontorchef