Miljøstyrelsens direktion

Miljøstyrelsens direktion har det overordnede ansvar for at udvikle organisationen og fastlægge helhedsorienterede strategier. Direktionen etablerer en fælles kultur og fælles værdier for organisationen.