Landskab & Skov

Kontorchefer: Lisbet Ølgaard og Rikke Reumert Schaltz

Opgaver:

 • Landskab
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Adgangsregler i naturen
 • Naturbeskyttelsesloven §20
 • Fredning
 • Miljøvurdering
 • Plantilsyn
 • Skovlov og skovforvaltning
 • Skovstatistik
 • Tømmerforordning
 • Nationalparker
 • CITES