Arter & Naturbeskyttelse

 Kontorchefer: Helle Pilsgaard og Anne-Marie Vægter Rasmussen

Opgaver:

 • Natura 2000
 • Naturbeskyttelseslovens §3 
 • Forskningskoordinering
 • Naturovervågning og rapportering
 • Artsforvaltning
 • Jagt- og vildtforvaltning
 • Jagttegnsadministration
 • Naturpakkeopfølgning
 • Arktis
 • Nagoya protokollen
 • Vildtreservater