Overvågningsudvalget til evaluering af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Baggrund / formål

Udvalget er nedsat af miljøministeren med det formål at forberede en evaluering i 2006 af brugerbetalingsordningen for miljøtilsyn. Ordningen er fastlagt i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven (Bek. nr. 942 af 16. september 2004, der senest er ændret 20. februar 2008).

Ud over evalueringen i 2006 skal Udvalget løbende følge, hvordan det nye brugerbetalingssystem anvendes i praksis af tilsyns- og godkendelsesmyndighederne. Udvalget forsætter sit arbejde, så længe udvalgets medlemmer ønsker det.

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra…….

Periode for udnævnelse

Vederlag

Formand: Allette Kielberg, Miljøstyrelsen

-

-

-

-

Medlemmer:

-

-

-

-

Medlem: Københavns Kommune, Per Møller

-

-

-

-

Medlem: Faaborg-Midtfyn Kommune, Olav Bojesen

-

-

-

-

Medlemmer: Dansk Industri, Jens Ulrik Jensen og Ulla Hansen Telcs

-

-

-

-

Medlem: Dansk Akvakultur, Brian Thomsen

-

-

-

-

Medlem: Miljøstyrelsen, Hanne Lylov Nielsen

-

-

-

-

Medlem: Miljøstyrelsen,  Tina Strand Overgaard

-

-

-

-

Medlemmer: KL, Nikolaj Svejstrup og Camilla Nordahl Rask

-

-

-

-

Medlem: Landbrugsrådet, NN

-

-

-

-

Medlem: Dansk Landbrug, Lidde Bagge Jørgensen og Steen Laursen

-

-

-

-