Overvågningsudvalget for miljøoplysningsloven

Baggrund / formål

Udvalget foretager løbende overvågning af lovens anvendelse i praksis og indsamler erfaringer.

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra

Periode for udnævnelse

Vederlag

Formand for udvalget:

Allette Kielberg, Miljøstyrelsen

   

-

-

Fuldmægtig Jens Harkov Hansen

 

Justitsministeriet

-

-

Lovchef Christian Østrup

 

Transportministeriet

-

-

Kontorchef Susan Bramsen

 

Fødevareministeriet

-

-

Fuldmægtig Jonna Larsen

 

By- og Landskabsstyrelsen

-

-

Civilingeniør Jeanette Olsen

 

Danske Regioner

-

-

Chefkonsulent Jens Ulrik Jensen

 

Dansk Industri

-

-

Arne Jensen

 

CO-Industri

-

-

Miljømedarbejder Allan Andersen

 

Danmarks Naturfredningsforening

-

-

Miljøkonsulent Anette Christiansen

 

Landbrugsrådet

-

-

Afdelingsforstander Oluf Jørgensen

 

Danmarks Journalisthøjskole

-

-

Specialkonsulent Christina Moshøj

 

Danske Mediers Forum

-

-

Chefkonsulent Peter Jørgensen

 

Kommunernes Landsforening

-

-