Miljøstyrelsens udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknologi (MELT)

Baggrund og formål

Når ny miljøteknologi til reduktion af ammoniak eller lugt fra landbrug skal optages på Miljøstyrelsens liste over godkendte teknologier, skal reduktionseffekten verificeres. Denne opgave er udliciteret til ETA-Danmark a/s, som bl.a. også varetager ETV-ordningen i Danmark. Til brug for verifikationsprocessen har Miljøstyrelsen udpeget et udvalg af uvildige eksperter fra universitetsverdenen.

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra…….

Periode for udnævnelse

Vederlag

Medlem: Anders Feilberg, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Michael Jørgen Hansen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Bjarne Schmidt Bjerg, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Peter Kai, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Jesper Nørlem Kamp,  Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Lise Bonne Guldberg, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Anders Peter Adamsen, APSA

nej

nej

Ubegrænset

-