Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning

Landbrug

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg rådgiver Miljøstyrelsen om bl.a. strategi for Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning og udvælgelse af projektansøgninger til bevilling.

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg består af 11 medlemmer, som indstilles af relevante organisationer. Medlemmerne i udvalget repræsenterer forskningsekspertise, brugere med erhvervs- og samfundsmæssig indsigt samt andre brugere og interessenter. Miljøstyrelsens repræsentant i udvalget varetager formandskabet.

Før udvalget afgiver indstilling om uddeling af Miljøstyrelsens tilskudsmidler, indhenter Miljøstyrelsen en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger fra Danmarks Innovationsfond. Indstilling om uddeling af tilskudsmidler kan alene omfatte de projektansøgninger, som Danmarks Innovationsfond har fundet støtteværdige, jf. § 18, stk. 2 i Lov om Forskningsrådsgivning m.v. af 28. maj 2003.

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg rådgiver Miljøstyrelsen om:
1) strategi for Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning,
2) ansøgningsmateriale og uddelingsprocedure,
3) fordeling af tilskud til projekter ud fra en helhedsvurdering af deres administrative, erhvervs- og samfundsmæssige, samt miljø og sundhedsmæssige relevans og kvalitet, i forhold til handlingsplaner, forskningsstrategier og godkendelse af bekæmpelsesmidler,
4) formidling af opnåede forskningsresultater, den løbende udvikling samt det fremtidige behov for forskning og udvikling gennem afholdelse af seminarer, høringer og konferencer m.v.
Læs kommissorium for det rådgivende udvalg

 

Medlemmer af udvalget

Professor Torben Sigsgaard
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Tlf. 87 16 80 13, email:
(Indstillet af Danmarks Innovationsfond)

Afdelingsleder Helle Westphal
DHI
Tlf. 45 16 90 12, email:
(Indstillet af Danmarks Innovationsfond)

Seniorforsker Berit Hasler
Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Tlf. 87 15 86 37, email:
(Indstillet af Danmarks Innovationsfond)

Professor Lisbeth E. Knudsen
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Tlf. nr. 45 35 32 76 53, email:
(Indstillet af De frie forskningsråd)

Statsgeolog Claus Kjøller
GEUS
Tlf. nr. 51 72 82 02, email:   
(Indstillet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

Lektor Peter Roslev
Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU
Tlf. nr. 30 53 14 74 , email: (Indstillet af De frie forskningsråd)

Landskonsulent Poul Henning Petersen
SEGES
Tlf. nr. 87 40 54 43, email:
(Indstillet af Landbrug og Fødevarer)

Lektor Johannes Michelsen  
Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Tlf. nr. 99 40 35 40, email: (Indstillet af De frie forskningsråd)

Registreringschef Christian Deibjerg Hansen
BASF A/S
Tlf. 32 66 07 00, email:
(Indstillet af Dansk Planteværn)

Lektor Vibeke Langer
Institut for Jordbrug og Økologi, Københavns Universitet
Tlf. 35 28 33 83, email:
(Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Greenpeace)

Kontorchef Mette Hyldebrandt-Larsen (formand)
Miljøstyrelsen
Tlf. nr. 72 54 45 08, mail:
(Indstillet af Miljø- og Fødevareministeriet)

Sekretariat
AC-tekniker Henrik Frølich Brødsgaard
Miljøstyrelsen 
Tlf. 72 54 45 02, email: