Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg rådgiver Miljøstyrelsen om bl.a. strategi for Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning og udvælgelse af projektansøgninger til bevilling.

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg består af 11 medlemmer, som indstilles af relevante organisationer. Medlemmerne i udvalget repræsenterer forskningsekspertise, brugere med erhvervs- og samfundsmæssig indsigt samt andre brugere og interessenter. Miljøstyrelsens repræsentant i udvalget varetager formandskabet.

Før udvalget afgiver indstilling om uddeling af Miljøstyrelsens tilskudsmidler, indhenter Miljøstyrelsen en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger fra Danmarks Innovationsfond. Indstilling om uddeling af tilskudsmidler kan alene omfatte de projektansøgninger, som Danmarks Innovationsfond har fundet støtteværdige, jf. § 18, stk. 2 i Lov om Forskningsrådsgivning m.v. af 28. maj 2003.

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg rådgiver Miljøstyrelsen om:
1) strategi for Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning,
2) ansøgningsmateriale og uddelingsprocedure,
3) fordeling af tilskud til projekter ud fra en helhedsvurdering af deres administrative, erhvervs- og samfundsmæssige, samt miljø og sundhedsmæssige relevans og kvalitet, i forhold til handlingsplaner, forskningsstrategier og godkendelse af bekæmpelsesmidler,
4) formidling af opnåede forskningsresultater, den løbende udvikling samt det fremtidige behov for forskning og udvikling gennem afholdelse af seminarer, høringer og konferencer m.v.

Kommissorium for det rådgivende udvalg

Medlemmer af udvalget udpeget for perioden 2019 - 2023