Miljømærkenævnet

Baggrund og formål

Miljømærkenævnet har opgaver i forbindelse med det nordiske miljømærke Svanen og det europæiske miljømærke Blomsten. Herunder bl.a. at fastlægge mandat for nævnsformandens forhandlinger om kriteriesæt og retningslinjer for Svanen i det nordiske miljømærkenævn, at rådgive om kriterier for Blomsten og træffe principielle beslutninger i spørgsmål om administration af miljømærkerne, samt behandle klager over Miljømærkning Danmark.

Miljøministeren udpeger for en 3-årig periode formand og en detailhandelskæde med en aktiv miljømærkepolitik. Detailhandelskæden indstiller et medlem. De øvrige organisationer i nævnet er fastlagt i miljømærkebekendtgørelsen, og indstiller selv deres repræsentant.

Nævnet er bredt sammensat med et alsidigt kendskab til erhvervsforhold, kommunikation og marketing, teknologi, miljø, arbejdsmiljø, forbrugeroplysning og offentlige indkøb. Det tilstræbes, at såvel handel og industri som miljø- og forbrugerorganisationer er ligeligt repræsenteret i nævnet.

Miljømærkenævnets formand får et vederlag på 112.300 kr. pr. år (2012 niveau).

Se miljømærkenævnets medlemmer

Hvem står bag miljømærkerne Blomsten og Svanen