Kosmetikrådet

Baggrund / formål:
Rådgiver Miljø- og fødevareministeriet i faglige spørgsmål om kosmetiske produkter.

Navn

Er udpeget af miljø- og fødevareministerien

Er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra…….

Periode for udnævnelse

Vederlag

Formand: Prof., dr. Med. Jeanne Duus Johansen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

Nej

Næstformand: Cand.med.vet. Charlotte Madsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Prof., dr. Med. Klaus E. Andersen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Seniorforsker, PhD Julie Boberg

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Lone Nordentoft Frost

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Projektchef Claus Jørgensen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Cand. pharm. Lisbeth Lund Hemmingsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Scientific Director Jeanette Haugel-Nielsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Pia Lassen, Institut for Miljøvidenskab

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Lic. Pharm. Elsa Nielsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Indkøbsdirektør Stig Nielsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Value engineer Pia Olsen

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Cand.brom. Nina Pringler

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-

Medlem: Cand. Scient i biologi Nanna Rosted Vind

Ja

Miljøstyrelsen

2018 - 2021

-