Kemikalieforum

Etablering af et Kemikalieforum, bestående af myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter, er et af initiativerne i Kemikalieindsatsen 2014-2017.

Kemikalieforum har til formål at sikre videndeling, dialog, og samarbejde på kemikalieområdet. Der er rullende formandskab i Kemikalieforum.

Medlemmer:

Miljøministeren, Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien i Danmark, Brancheforeningen SPT, Arbejdstilsynet, 3F/LO, CO Industri, Sundhedsstyrelsen, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, DTU, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.