Kemikalieforum

Kemikalieforum består af myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter. Kemikalieforum har til formål at sikre videndeling, dialog, og samarbejde på kemikalieområdet. Der er rullende formandskab i Kemikalieforum.

Medlemmer

Miljøministeren, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien i Danmark, Kosmetik- og hygienebranchen, Arbejdstilsynet, 3F/LO, CO Industri, Sundhedsstyrelsen, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, DTU, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.