Kemikalieforum

Etablering af et Kemikalieforum, bestående af myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter, er et af initiativerne i Kemikalieindsatsen 2014-2017. Det er besluttet at videreføre Kemikalieforum i årene 2018-21.

Kemikalieforum har til formål at sikre videndeling, dialog, og samarbejde på kemikalieområdet. Der er rullende formandskab i Kemikalieforum.

Medlemmer

Miljø- og fødevareministeren, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien i Danmark, Kosmetik- og hygienebranchen, Arbejdstilsynet, 3F/LO, CO Industri, Sundhedsstyrelsen, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, DTU, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.